تظاهرات در سارایوو در اعتراض به برگزاری مراسم یادبود برای همکاران نازی‌ها

برگزاری مراسم یادبود برای سربازان یوگسلاوی که با نازی‌ها همکاری کردند بار دیگر جنجال به پا کرد و این بار موجب تظاهراتی در سارایوو، پایتخت بوسنی هرزه‌گوین، شد. مراسم یادبود کروات‌هایی که با آلمان نازی همکاری کردند و بعد به دست پارتیزان‌های یوگسلاوی کشته شدند هر سال در شهر بلایبورگ اتریش برگزار می‌شد اما امسال این مراسم به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شد و کلیسای جامع سارایوو روز شنبه اقدام به برگزاری مراسمی جایگزین کرد. همزمان با برگزاری مراسم مذهبی در کلیسا، شماری از معترضان در خیابان‌های نزدیک به این کلیسا تجمع کردند و شعارهایی از جمله «مرگ بر فاشیسم» سردادند؛ رویترز شمار معترضان را چندین هزار تن گزارش کرده است. سال ۱۹۴۵ و همزمان با پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین که در جنگ پیروز شده بودند بخشی از سربازان کروات را که با نازی‌ها همکاری می‌کردند از طریق شهر بلایبورگ اتریش به سوی پارتیزان‌های یوگسلاوی فرستادند. دستگیرشدگان به راه‌پیمایی‌های خشن وادار شدند و چند ده‌هزار تن از آنها اعدام شدند. این رویداد تاریخی با نام تراژدی یا «بازگشت‌های بلایبورگ» شناخته می‌شود. مراسم سالانه در شهر بلایبو..

برگزاری مراسم یادبود برای سربازان یوگسلاوی که با نازی‌ها همکاری کردند بار دیگر جنجال به پا کرد و این بار موجب تظاهراتی در سارایوو، پایتخت بوسنی هرزه‌گوین، شد. مراسم یادبود کروات‌هایی که با آلمان نازی همکاری کردند و بعد به دست پارتیزان‌های یوگسلاوی کشته شدند هر سال در شهر بلایبورگ اتریش برگزار می‌شد اما امسال این مراسم به دلیل همه‌گیری کرونا لغو شد و کلیسای جامع سارایوو روز شنبه اقدام به برگزاری مراسمی جایگزین کرد. همزمان با برگزاری مراسم مذهبی در کلیسا، شماری از معترضان در خیابان‌های نزدیک به این کلیسا تجمع کردند و شعارهایی از جمله «مرگ بر فاشیسم» سردادند؛ رویترز شمار معترضان را چندین هزار تن گزارش کرده است. سال ۱۹۴۵ و همزمان با پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین که در جنگ پیروز شده بودند بخشی از سربازان کروات را که با نازی‌ها همکاری می‌کردند از طریق شهر بلایبورگ اتریش به سوی پارتیزان‌های یوگسلاوی فرستادند. دستگیرشدگان به راه‌پیمایی‌های خشن وادار شدند و چند ده‌هزار تن از آنها اعدام شدند. این رویداد تاریخی با نام تراژدی یا «بازگشت‌های بلایبورگ» شناخته می‌شود. مراسم سالانه در شهر بلایبورگ اتریش در پی انتقادهای جهانی سرانجام در سال ۲۰۱۲ لغو شد اما با حمایت پارلمان کرواسی، برگزاری این مراسم بار دیگر از سال ۲۰۱۶ از سرگرفته شد.

Radio Eram

FREE
VIEW