تصویر حال ناخوش دریاچه ارومیه در میان آلبوم تصاویر فضانوردان

دریاچه ارومیه که در گوشه شمال غربی ایران واقع شده است، یکی از بزرگترین دریاچه‌های دائمی زیاده‌شور(hypersaline) جهان –دارای آب شورتر از آب دریا- و بزرگترین دریاچه خاورمیانه است که در سال‌های اخیر با مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی روبرو شده است. دریاچه ارومیه که از اواسط دهه ۸۰ شمسی شروع به خشک شدن کرد، امروزه در خطر خشک شدن کامل قرار دارد. در تازه‌ترین تصاویری که فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مناطق مختلف زمین از فضا منتشر کرده‌اند تصویر دریاچه ارومیه ایران نیز به چشم می‌خورد.

دریاچه ارومیه که در گوشه شمال غربی ایران واقع شده است، یکی از بزرگترین دریاچه‌های دائمی زیاده‌شور(hypersaline) جهان –دارای آب شورتر از آب دریا- و بزرگترین دریاچه خاورمیانه است که در سال‌های اخیر با مشکل کاهش سطح آب و خشکسالی روبرو شده است. دریاچه ارومیه که از اواسط دهه ۸۰ شمسی شروع به خشک شدن کرد، امروزه در خطر خشک شدن کامل قرار دارد. در تازه‌ترین تصاویری که فضانوردان ساکن ایستگاه فضایی بین‌المللی از مناطق مختلف زمین از فضا منتشر کرده‌اند تصویر دریاچه ارومیه ایران نیز به چشم می‌خورد.

Radio Eram

FREE
VIEW