تصویر جدید هابل شادی سال نو را به همراه آورد

تلسکوپ فضایی هابل درخشش تعطیلات را در تصویر جدیدی به نمایش می‌گذارد.
Radio Eram

FREE
VIEW