تصویر جدید “هابل” از محل تولد یک ستاره جوان

تلسکوپ فضایی هابل منظره‌ای خیره کننده‌ از منطقه‌ای در فضا ارائه کرده است که به زودی شاهد تولد یک ستاره جوان خواهد بود.

تلسکوپ فضایی هابل منظره‌ای خیره کننده‌ از منطقه‌ای در فضا ارائه کرده است که به زودی شاهد تولد یک ستاره جوان خواهد بود.

Radio Eram

FREE
VIEW