تصویر جدید هابل از سحابی معروف و زیبای شاه‌تخته

تلسکوپ فضایی هابل به تازگی تصویری از سحابی شاه‌تخته ثبت کرده که توسط همتای آن تلسکوپ فضایی جیمز وب، به شهرت رسیده است.

تلسکوپ فضایی هابل به تازگی تصویری از سحابی شاه‌تخته ثبت کرده که توسط همتای آن تلسکوپ فضایی جیمز وب، به شهرت رسیده است.

Radio Eram

FREE
VIEW