تصویر جدید “جیمز وب” از ستون‌های آفرینش

تلسکوپ فضایی جیمز وب تصویر جدید و فوق‌العاده‌ای از ستون‌های آفرینش منتشر کرد.

تلسکوپ فضایی جیمز وب تصویر جدید و فوق‌العاده‌ای از ستون‌های آفرینش منتشر کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW