تصویر جدید “جیمز وب” از تولد ستارگان

تصویر جدید منتشر شده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب، شکل‌گیری ستاره‌های پنهان را در دو کهکشان در حال برخورد نشان می‌دهد.

تصویر جدید منتشر شده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب، شکل‌گیری ستاره‌های پنهان را در دو کهکشان در حال برخورد نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW