تصویر ثبت شده توسط «استقامت» از بالگرد «نبوغ» در مریخ

مریخ نورد استقامت(Perseverance) تصویری از بالگرد نبوغ(Ingenuity) که در حال استراحت بر روی تپه‌های شنی است، ثبت کرده است.

مریخ نورد استقامت(Perseverance) تصویری از بالگرد نبوغ(Ingenuity) که در حال استراحت بر روی تپه‌های شنی است، ثبت کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW