تصویب پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشری علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی»، حکومت ایران را فراخواند تا به تمامی اشکال خشونت در برابر معترضان و تبعیض سیستماتیک پایان دهد.

مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی»، حکومت ایران را فراخواند تا به تمامی اشکال خشونت در برابر معترضان و تبعیض سیستماتیک پایان دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW