تصمیم تاریخی ممنوعیت فروش خودروهای فسیلی از سال ۲۰۳۵

اتحادیه اروپا با قانونی موافقت کرده است که فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید را از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌کند و تنها فروش خودروهای جدید با سوخت‌های بدون آلایندگی مجاز خواهند بود. این تصمیمی تاریخی به شمار می‌رود.در آینده، تنها خودروهای جدیدی که گازهای گلخانه‌ای منتشر نمی‌کنند، در اتحادیه اروپا فروخته می‌شوند. خودروهایی که با موتورهای بنزینی و دیزلی حرکت می‌کنند، دیگر نمی‌توانند ثبت نام کنند. این مقررات قرار است در سال ۲۰۳۵ اجرایی شود. کشورهای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا عصر پنجشنبه پنجم آبان (۲۷ اکتبر) در این مورد توافق کردند. هدف از این امر تسریع تغییر به سوی استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. اتحادیه اروپا تاکید زیادی بر خودروهای برقی دارد. در ماه ژوئن سال جاری وزرای محیط زیست ۲۷ کشور اتحادیه اروپا توافق کردند که فروش خودروهای دارای موتورهای بنزینی و دیزلی را متوقف کنند. پاسکال کانفین، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا که ریاست کمیته محیط زیست پارلمان اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در این باره گفت: «این توافق بیانگر تصمیم تاریخی اتحادیه اروپا برای آب و هوا اس..

اتحادیه اروپا با قانونی موافقت کرده است که فروش خودروهای بنزینی و دیزلی جدید را از سال ۲۰۳۵ ممنوع می‌کند و تنها فروش خودروهای جدید با سوخت‌های بدون آلایندگی مجاز خواهند بود. این تصمیمی تاریخی به شمار می‌رود.در آینده، تنها خودروهای جدیدی که گازهای گلخانه‌ای منتشر نمی‌کنند، در اتحادیه اروپا فروخته می‌شوند. خودروهایی که با موتورهای بنزینی و دیزلی حرکت می‌کنند، دیگر نمی‌توانند ثبت نام کنند. این مقررات قرار است در سال ۲۰۳۵ اجرایی شود. کشورهای اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا عصر پنجشنبه پنجم آبان (۲۷ اکتبر) در این مورد توافق کردند. هدف از این امر تسریع تغییر به سوی استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی و مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. اتحادیه اروپا تاکید زیادی بر خودروهای برقی دارد. در ماه ژوئن سال جاری وزرای محیط زیست ۲۷ کشور اتحادیه اروپا توافق کردند که فروش خودروهای دارای موتورهای بنزینی و دیزلی را متوقف کنند. پاسکال کانفین، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا که ریاست کمیته محیط زیست پارلمان اتحادیه اروپا را بر عهده دارد در این باره گفت: «این توافق بیانگر تصمیم تاریخی اتحادیه اروپا برای آب و هوا است. این در نهایت تاییدی بر هدف رسیدن به خودروهای صد در صد بدون آلایندگی تا سال ۲۰۳۵ است.» توافق نهایی در اتحادیه اروپا حاصل شده، اما بازنگری این تصمیم در سال ۲۰۲۶ امکان پذیر است. اگرچه این تصمیم تاریخی نام گرفت اما از نظر برخی از کارشناسان محیط زیست این زمان "بسیار دیر است" و ممنوعیت فروش خودروهای سوختی نو در سطح اروپا باید از سال ۲۰۲۵ صورت بگیرد، زیرا هر خودرو دست‌کم ۱۰ سال باید کار کند.

Radio Eram

FREE
VIEW