تصاویر ناسا از لحظه پرتاب موشک ماه

ناسا پس از پرتاب ماموریت "آرتمیس۱"، تصاویری را منتشر کرد که لحظات پیش از پرتاب تا پس از پرتاب آن را نشان می‌دهند.

ناسا پس از پرتاب ماموریت "آرتمیس۱"، تصاویری را منتشر کرد که لحظات پیش از پرتاب تا پس از پرتاب آن را نشان می‌دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW