تصاویر جدید جیمز وب از خوشه پاندورا

تصاویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب از خوشه پاندورا، تصویری واضح‌تر و باکیفیت‌تر را نشان می‌دهد.

تصاویر جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب از خوشه پاندورا، تصویری واضح‌تر و باکیفیت‌تر را نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW