خانه / تشرِ خمینی به خامنه ای دربارهِ سلمان رشدی / تشرِ خمینی به خامنه ای دربارهِ سلمان رشدی

تشرِ خمینی به خامنه ای دربارهِ سلمان رشدی

همچنین بررسی کنید

بی آبی در ایران به مراحل هولناک تری می رسد

چرا آبِ آشامیدنی مردم خوزستان، شور شد؟

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super