تشخیص فلزات سنگین در عرق بدن با یک حسگر ساده

محققان یک حسگر ارزان قیمت ساخته‌اند که فلزات سنگین را در عرق تشخیص می‌دهد.

محققان یک حسگر ارزان قیمت ساخته‌اند که فلزات سنگین را در عرق تشخیص می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW