تشخیص طوفان سیتوکین با یک حسگر جدید

محققان دانشگاه تگزاس در دالاس با همکاری شرکتی به نام "EnLiSense" یک حسگر تعریق الکتروشیمیایی پوشیدنی ابداع کردند که می‌تواند کموکین‌ها را در عرق تشخیص دهد و به کاربران و پزشکان در مورد عفونت ویروسی یا باکتریایی هشدار دهد.

محققان دانشگاه تگزاس در دالاس با همکاری شرکتی به نام "EnLiSense" یک حسگر تعریق الکتروشیمیایی پوشیدنی ابداع کردند که می‌تواند کموکین‌ها را در عرق تشخیص دهد و به کاربران و پزشکان در مورد عفونت ویروسی یا باکتریایی هشدار دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW