تشخیص بهتر سرطان با کمک زنی که از ۱۲ تومور جان سالم به در برد

زنی که از ۱۲ تومور جان سالم به در برده است، راه را برای تشخیص زودهنگام سرطان هموار می‌کند.

زنی که از ۱۲ تومور جان سالم به در برده است، راه را برای تشخیص زودهنگام سرطان هموار می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW