تشخیص اختلال خونریزی کشنده در سگ‌ها با یک آزمایش

محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کردند آزمایش ژنتیک می‌تواند اختلال خونریزی کشنده را در سگ‌ها تشخیص دهد.

محققان دانشگاه ایالتی واشنگتن در مطالعه اخیرشان اظهار کردند آزمایش ژنتیک می‌تواند اختلال خونریزی کشنده را در سگ‌ها تشخیص دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW