تشخیص احتمال میزبانی مریخ از حیات از روی خط ساحلی آن

آثار تازه کشف شده از اقیانوس در مریخ نشان می‌دهد که این سیاره ممکن است زمانی میزبان حیات بوده باشد. این داده‌های توپوگرافی جدید، شواهد واضحی از یک خط ساحلی تقریباً ۳.۵ میلیارد ساله را نشان می‌دهند.

آثار تازه کشف شده از اقیانوس در مریخ نشان می‌دهد که این سیاره ممکن است زمانی میزبان حیات بوده باشد. این داده‌های توپوگرافی جدید، شواهد واضحی از یک خط ساحلی تقریباً ۳.۵ میلیارد ساله را نشان می‌دهند.

Radio Eram

FREE
VIEW