تسهیل در روند صدور مجوز موسسات فرهنگی برای افزایش اشتغالزایی در مناطق محروم ضروری است

تهران- ایرنا- دستیار وزیر فرهنگ گفت: تسهیل صدور مجوز موسسات فرهنگی در مناطق کم برخوردار با هدف ارتقای سطح اشتغالزایی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از اهمیت خاصی برخوردار است.

تهران- ایرنا- دستیار وزیر فرهنگ گفت: تسهیل صدور مجوز موسسات فرهنگی در مناطق کم برخوردار با هدف ارتقای سطح اشتغالزایی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از اهمیت خاصی برخوردار است.

Radio Eram

FREE
VIEW