تسهیلات دولت آلمان برای پذیرش زلزله‌زدگان ترکیه و سوریه

دولت فدرال آلمان قصد دارد تسهیلاتی برای سفر زلزله‌زدگان ترکیه و سوریه به آلمان مهیا و پذیرش آنها توسط اعضای خانواده‌هایشان را فراهم کند.در پی وقوع زلزله فاجعه‌وار در ترکیه و سوریه و بی‌خانمان شده هزاران شهروند در این کشورها، بسیاری از اقوام این قربانیان در آلمان خواهان پذیرش بازماندگان فاجعه زلزله هستند. حال دولت جمهوری فدرال آلمان در این زمینه به دنبال طراحی "راه‌حل‌های امکان‌پذیر و غیربورکراتیک" است. بیشتر بخوانید: قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از ۲۴ هزار نفر رسید یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در برلین در این‌باره گفت که "تمایل به پذیرش توسط بستگان، دست‌کم در کوتاه مدت، قابل درک است." اما مشکل اصلی در این زمینه، پیچیدگی روند اخذ روادید و دریافت سریع ویزای آلمان برای شهروندان ترکیه‌ای و سوریه‌ای در خارج از آلمان است. همچنین شهروندانی که تابعیت ترکیه و سوریه را دارند و در آلمان ساکن هستند نیز در حال حاضر به خاطر منتظرماندن برای تمدید اجازه اقامتشان، از موقعیت سفر به مناطق زلزله‌زده ترکیه و سوریه برخوردار نیستند. بیشتر بخوانید: به دلیل زلزله، آمریکا شش ماه تحریم‌ها علیه سوری..

دولت فدرال آلمان قصد دارد تسهیلاتی برای سفر زلزله‌زدگان ترکیه و سوریه به آلمان مهیا و پذیرش آنها توسط اعضای خانواده‌هایشان را فراهم کند.در پی وقوع زلزله فاجعه‌وار در ترکیه و سوریه و بی‌خانمان شده هزاران شهروند در این کشورها، بسیاری از اقوام این قربانیان در آلمان خواهان پذیرش بازماندگان فاجعه زلزله هستند. حال دولت جمهوری فدرال آلمان در این زمینه به دنبال طراحی "راه‌حل‌های امکان‌پذیر و غیربورکراتیک" است. بیشتر بخوانید: قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از ۲۴ هزار نفر رسید یک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در برلین در این‌باره گفت که "تمایل به پذیرش توسط بستگان، دست‌کم در کوتاه مدت، قابل درک است." اما مشکل اصلی در این زمینه، پیچیدگی روند اخذ روادید و دریافت سریع ویزای آلمان برای شهروندان ترکیه‌ای و سوریه‌ای در خارج از آلمان است. همچنین شهروندانی که تابعیت ترکیه و سوریه را دارند و در آلمان ساکن هستند نیز در حال حاضر به خاطر منتظرماندن برای تمدید اجازه اقامتشان، از موقعیت سفر به مناطق زلزله‌زده ترکیه و سوریه برخوردار نیستند. بیشتر بخوانید: به دلیل زلزله، آمریکا شش ماه تحریم‌ها علیه سوریه را لغو کرد در این زمینه سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اشاره کرد که در همکاری با وزارت کشور آلمان، به دنبال بررسی گزینه‌های ممکن پیرامون تدوین و اجرای سریع "راه حل‌های عملی" است. بر این اساس احتمال می‌رود که در روزهای آینده گزینه‌هایی از سوی دولت فدرال آلمان بابت پذیرش زلزله‌زدگان توسط بستگانشان در آلمان، ارائه شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW