تست کرونای یک بازیکن السد مثبت شد

تست کرونای یک بازیکن السد مثبت شد با اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا تست کرونای یک بازیکن تیم السد مثبت گزارش شده است. به گزارش ایسنا، رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب ادامه یافته است و تیم ها برای صعود از گروه رقابت می کنند. نتایج آزمایشات کرونا که از بازیکنان و اعضای کادر تیم های شرکت کننده در این رقابت ها گرفته شده است نشان داده است که آزمایش یک بازیکن از تیم السد مثبت شده است و بنابراین نمی تواند در بازی دور سوم تیمش به میدان برود. السد در گروه D لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد و امشب با العین امارات متحده عربی بازی خواهد کرد. تمام حمایت های پزشکی مناسب از این تیم صورت می گیرد و بازیکنی که آزمایش مثبت داده است تحت نظر پزشکی در یک محیط قرنطینه ای مطابق با اقدامات ایمنی و پروتکل ها تحت نظر پزشک خواهد بود. علاوه بر این و به عنوان بخشی از تعهد ما برای اطمینان از ایمنی همه تیم های شرکت کننده ، تیم پزشکی AFC همراه با مقامات پزشکی قطر در حال انجام آزمایش های COVID-۱۹ برای همه اعضای شرکت کننده مطابق با مقررات ایمنی توافق شده هستند. السد یکی از تیم های همگروه سپاهان در لیگ قهرما..

تست کرونای یک بازیکن السد مثبت شد

تست کرونای یک بازیکن السد مثبت شد

با اعلام سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا تست کرونای یک بازیکن تیم السد مثبت گزارش شده است.

به گزارش ایسنا، رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب ادامه یافته است و تیم ها برای صعود از گروه رقابت می کنند. نتایج آزمایشات کرونا که از بازیکنان و اعضای کادر تیم های شرکت کننده در این رقابت ها گرفته شده است نشان داده است که آزمایش یک بازیکن از تیم السد مثبت شده است و بنابراین نمی تواند در بازی دور سوم تیمش به میدان برود.

السد در گروه D لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد و امشب با العین امارات متحده عربی بازی خواهد کرد.

تمام حمایت های پزشکی مناسب از این تیم صورت می گیرد و بازیکنی که آزمایش مثبت داده است تحت نظر پزشکی در یک محیط قرنطینه ای مطابق با اقدامات ایمنی و پروتکل ها تحت نظر پزشک خواهد بود.

علاوه بر این و به عنوان بخشی از تعهد ما برای اطمینان از ایمنی همه تیم های شرکت کننده ، تیم پزشکی AFC همراه با مقامات پزشکی قطر در حال انجام آزمایش های COVID-۱۹ برای همه اعضای شرکت کننده مطابق با مقررات ایمنی توافق شده هستند.

السد یکی از تیم های همگروه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا نیز است.

انتهای پیام