ترس و ترس‌سالاری در جمهوری اسلامی، پروژه «النصر بالرعب»

ریشه‌های این درجه از خشونت‌طلبی و قساوتِ گروه حاکم بر ایران، که از کودک‌کُشی و کور کردن، تا حمله به منازل شخصی و جنازه‌دزدی را دربر می‌گیرد چیست؟

ریشه‌های این درجه از خشونت‌طلبی و قساوتِ گروه حاکم بر ایران، که از کودک‌کُشی و کور کردن، تا حمله به منازل شخصی و جنازه‌دزدی را دربر می‌گیرد چیست؟

Radio Eram

FREE
VIEW