تربت‌جام یکی از پیشکسوتان نواهای محلی را از دست داد

تربت‌جام یکی از پیشکسوتان نواهای محلی را از دست دادبه گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام محمد اله‌یاری آمده است: موسیقی مقامی تربت جام، یکی از پیشکسوتان چیره دست خود را در عرصه‌ نواهای محلی و نوازندگی کهن ساز دوتار از دست داد. استاد دلدار رسول‌زاده، هنرمندی است که علاوه بر مهارت زیاد در شناخت و اجرای مقامات اصیل و هویت بخش خراسان، هنر خود را برای گسترش مفاهیم آیینی فرهنگ مردم آن منطقه وقف کرده بود. وی افزود: استاد رسول زاده از مفاخر موسیقی نواحی ایران است که چند دهه با اخلاص برای هنر و موسیقی بومی این منطقه خدمت کرد. مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: فقدان این هنرمند ارزشمند و تأثیرگذار را به خانواده گرامی‌شان، هنرمندان و دوستداران موسیقی تسلیت می‌گویم و علو درجات را از درگاه خداوند متعال برای هنرمند زنده‌یاد خواستارم. دلدار رسول زاده روز جمعه پس از تحمل یک دوره بیماری بر اثر عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های مشهد درگذشت. وی اهل صالح آباد از توابع شهرستان تربت‌جام بود که ۷۶ سال با کسب روزی حلال و کار کشاورزی و زندگی روستایی روزگار گذراند.

تربت‌جام یکی از پیشکسوتان نواهای محلی را از دست دادتربت‌جام یکی از پیشکسوتان نواهای محلی را از دست داد

به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیام محمد اله‌یاری آمده است: موسیقی مقامی تربت جام، یکی از پیشکسوتان چیره دست خود را در عرصه‌ نواهای محلی و نوازندگی کهن ساز دوتار از دست داد. استاد دلدار رسول‌زاده، هنرمندی است که علاوه بر مهارت زیاد در شناخت و اجرای مقامات اصیل و هویت بخش خراسان، هنر خود را برای گسترش مفاهیم آیینی فرهنگ مردم آن منطقه وقف کرده بود.

وی افزود: استاد رسول زاده از مفاخر موسیقی نواحی ایران است که چند دهه با اخلاص برای هنر و موسیقی بومی این منطقه خدمت کرد.

مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: فقدان این هنرمند ارزشمند و تأثیرگذار را به خانواده گرامی‌شان، هنرمندان و دوستداران موسیقی تسلیت می‌گویم و علو درجات را از درگاه خداوند متعال برای هنرمند زنده‌یاد خواستارم.

دلدار رسول زاده روز جمعه پس از تحمل یک دوره بیماری بر اثر عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های مشهد درگذشت. وی اهل صالح آباد از توابع شهرستان تربت‌جام بود که ۷۶ سال با کسب روزی حلال و کار کشاورزی و زندگی روستایی روزگار گذراند.