تراشه‌های آینده ۱۰ برابر سریع‌تر خواهند بود

پژوهش‌ها حاکی از این هستند که ساختن تراشه‌های آینده از گرافین موجب می‌شود که آنها ۱۰ برابر سریع‌تر از همتایان خود عمل کنند.

پژوهش‌ها حاکی از این هستند که ساختن تراشه‌های آینده از گرافین موجب می‌شود که آنها ۱۰ برابر سریع‌تر از همتایان خود عمل کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW