تداوم سرکوب آزادی‌های مذهبی در ایران؛ دراویش گنابادی بعد از آزادی از زندان، به تبعید فرستاده می‌شوند

رضا یاری، یکی از دراویش گنابادی که به تازگی از زندان آزاد شده است، بعد از آزادی از زندان، به تبعید فرستاده شد. او در گفتگو با صدای آمریکا، تبعید‌ دراویش گنابادی را غیر قانونی خواند.

رضا یاری، یکی از دراویش گنابادی که به تازگی از زندان آزاد شده است، بعد از آزادی از زندان، به تبعید فرستاده شد. او در گفتگو با صدای آمریکا، تبعید‌ دراویش گنابادی را غیر قانونی خواند.

Radio Eram

FREE
VIEW