تدابیر مقابله با کووید ۱۹ در اسرائیل اواخر دی‌ماه رسما پایان می‌یابد

سه سال پس از ظهور ویروس کرونا در جهان، اسرائیل به عنوان کشور پیشتاز در واکسیناسیون رسما اعلام کرد به زودی کرونا در ردیف یک بیماری معمولی قرار می‌گیرد.

سه سال پس از ظهور ویروس کرونا در جهان، اسرائیل به عنوان کشور پیشتاز در واکسیناسیون رسما اعلام کرد به زودی کرونا در ردیف یک بیماری معمولی قرار می‌گیرد.

Radio Eram

FREE
VIEW