تخریب بخشی از تاریخ پروازهای فضایی در ۱۰ ثانیه

ناسا که به طور معمول بر پرتاب موشک‌ها به فضا متمرکز است، در روز شنبه بر انفجار یک مقر اداری سابق در "smithereens" تمرکز داشت.

ناسا که به طور معمول بر پرتاب موشک‌ها به فضا متمرکز است، در روز شنبه بر انفجار یک مقر اداری سابق در "smithereens" تمرکز داشت.

Radio Eram

FREE
VIEW