تحول در رانندگی با یک صفحه‌ نمایش جدید در خودروها

یک شرکت آلمانی اخیرا یک صفحه‌نمایش جلو-سری یا نمایشگر روبرویی یا هاد(Head-up display) توسعه داده است که این فناوری می‌تواند نحوه رانندگی افراد را در آینده تغییر دهد.

یک شرکت آلمانی اخیرا یک صفحه‌نمایش جلو-سری یا نمایشگر روبرویی یا هاد(Head-up display) توسعه داده است که این فناوری می‌تواند نحوه رانندگی افراد را در آینده تغییر دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW