تحولی در صنعت ذخیره‌سازی انرژی با باتری زنگ‌زده

باتری‌های زنگ زده جدید می‌توانند تا ۱۰۰ ساعت فضای ذخیره‌سازی انرژی فراهم کنند. این فناوری جدید می‌تواند صنعت را متحول کند.

باتری‌های زنگ زده جدید می‌توانند تا ۱۰۰ ساعت فضای ذخیره‌سازی انرژی فراهم کنند. این فناوری جدید می‌تواند صنعت را متحول کند.

Radio Eram

FREE
VIEW