تحقیقات در مورد یکی از بدترین تراژدی‌های فضایی تاریخ آمریکا

فاجعه شاتل فضایی کلمبیا در اول فوریه ۲۰۰۳ رخ داد و به مرگ هفت فضانورد منجر شد و همین امر سبب شد تا ناسا نحوه آماده‌سازی و اجرای چنین مأموریت‌هایی را تغییر دهد. ۲۰ سال بعد از این حادثه و هم اکنون مدیر این آژانس فضایی و یکی از اعضای هیئت تحقیق آن همچنان در مورد میراث ماندگار این تراژدی فکر می‌کنند.

فاجعه شاتل فضایی کلمبیا در اول فوریه ۲۰۰۳ رخ داد و به مرگ هفت فضانورد منجر شد و همین امر سبب شد تا ناسا نحوه آماده‌سازی و اجرای چنین مأموریت‌هایی را تغییر دهد. ۲۰ سال بعد از این حادثه و هم اکنون مدیر این آژانس فضایی و یکی از اعضای هیئت تحقیق آن همچنان در مورد میراث ماندگار این تراژدی فکر می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW