تحقق رویای آسانسورهای فضایی تا ۲ دهه آینده

یک استاد فیزیک در کانادا می‌گوید آسانسورهای فضایی علمی-تخیلی می‌توانند در ۲ یا ۳ دهه آینده به یک واقعیت در دسترس تبدیل شوند.

یک استاد فیزیک در کانادا می‌گوید آسانسورهای فضایی علمی-تخیلی می‌توانند در ۲ یا ۳ دهه آینده به یک واقعیت در دسترس تبدیل شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW