تحصن و تجمع در ده‌ها دانشگاه، حمله قلبی پدر حسین رونقی مقابل زندان اوین

براساس گزارش‌ها دانشجویان در دەها دانشگاه ایران، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردە و شعارهای ضد حکومتی سر دادەاند. در همین حال بازاریان چندین شهر در اعتصاب هستند. پدر حسین رونقی مقابل زندان اوین دچار حمله قلبی شد.حسن رونقی، با انتشار عکسی از پدرش در شبکه‌‌های اجتماعی، احمد رونقی کە روی تخت بیمارستان خوابیدە است، خبر داد کە او " جلوی زندان اوین سکته قلبی کردە" و بعد از آنژیوگرافی در بیمارستان طالقانی، اکنون در بخش سی‌سی‌یو بستری شدە است. احمد رونقی و زلیخا موسوی والدین حسین رونقی، فعالی مدنی، که اخیرا دستگیر شده است، در پی بی خبری از فرزند بازداشت شدە خود روزها از صبح تا شب جلوی زندان اوین انتظار می‌کشیدند تا خبری از فرزندشان بگیرند. حسن رونقی، ضمن مسئول دانستن جمهوری اسلامی نسبت بە وضعیت پدرش، گفتە کە او هفتە آینده عمل جراحی خواهد شد. در خیزش اعتراضی و ضد حکومتی جاری در ایران تاکنون هزاران شهروند معترض، کنشگران، روزنامه‌نگاران، کارگران و ... توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند. ادامه اعتراضات در دانشگاه‌ها براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران ..

براساس گزارش‌ها دانشجویان در دەها دانشگاه ایران، تجمع‌های اعتراضی برگزار کردە و شعارهای ضد حکومتی سر دادەاند. در همین حال بازاریان چندین شهر در اعتصاب هستند. پدر حسین رونقی مقابل زندان اوین دچار حمله قلبی شد.حسن رونقی، با انتشار عکسی از پدرش در شبکه‌‌های اجتماعی، احمد رونقی کە روی تخت بیمارستان خوابیدە است، خبر داد کە او " جلوی زندان اوین سکته قلبی کردە" و بعد از آنژیوگرافی در بیمارستان طالقانی، اکنون در بخش سی‌سی‌یو بستری شدە است. احمد رونقی و زلیخا موسوی والدین حسین رونقی، فعالی مدنی، که اخیرا دستگیر شده است، در پی بی خبری از فرزند بازداشت شدە خود روزها از صبح تا شب جلوی زندان اوین انتظار می‌کشیدند تا خبری از فرزندشان بگیرند. حسن رونقی، ضمن مسئول دانستن جمهوری اسلامی نسبت بە وضعیت پدرش، گفتە کە او هفتە آینده عمل جراحی خواهد شد. در خیزش اعتراضی و ضد حکومتی جاری در ایران تاکنون هزاران شهروند معترض، کنشگران، روزنامه‌نگاران، کارگران و … توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدەاند. ادامه اعتراضات در دانشگاه‌ها براساس تصاویر منتشر شدە در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران کە از صبح ١۴ آبان (۵ نوامبر) شروع شدە، در ادامه روز ادامه پیدا کردە است. گزارش‌ها حاکی از برگزاری تجمع‌‌های اعتراضی در دانشگاه‌های علم و صنعت، خوارزمی، تهران، صنعتی شریف، علامه طباطبایی در تهران، دانشگاه آزاد سنندج، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه یزد و دانشگاه گیلان است. تصاویر منتشر شدە نشان می‌دهند کە در دانشگاه خوارزمی دانشجویان شعار دادەاند: «توپ تانک مسلسل، زیر عبای رهبر». در همین حال از سنندج، مریوان، بوکان و سقز هم خبر می‌رسد کە شماری از معترضان با ایجاد راهبندان و روشن کردن آتش، تعدادی از خیابان‌ها را مسدود کردە و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. در تهران و کرج هم تجمع‌های اعتراضی پراکند شکل گرفتە است. اعتصاب کسبە و بازار بخشی از شهرهای کردنشین گزارش‌ها از ایران حاکی از اعتصاب کسبە و بازار بخشی از شهرهای کردنشین از جمله در مهاباد، سقز، بوکان، بانه، مریوان و سنندج است. از ابتدای اعتراضات جاری، کسبە و بازاریان در برخی از شهرهای کردنشین هر هفتە و در روزهای شنبه در اعتصاب بودەاند. اعتصاب بازاریان در شهرهای کردنشین در حالی است کە شبکه‌های حقوق بشری قبلا از پلمپ ده‌ها واحد صنفی، احزارها و بازداشت بازاریان در این مناطق خبر دادە بودند. دیوارهای کە تریبون معترضان شدەاند بر اساس تصاویری کە در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدەاند، در بسیاری از شهرهای ایران، معترضان با شعارنویسی‌های ضد حکومتی و آزادی‌خواهانه و همچنین رسم گرافیتی اعتراض‌های خود را نشان می‌دهند. شعارهای‌نویسی‌های روی دیوار، در تمامی ایران عموما سران جمهوری اسلامی را نشانه‌ گرفتەاند. نام مهسا امینی و شعار "زن، زندگی، آزادی" هم در بسیاری از شعارها دیده می‌شود. ثبت احوال ایران: تاکنون ۶ هزار و ۲۶۸ نام ژینا ثبت شدە است روابط عمومی سازمان ثبت أحوال ایران، طی اطلاعیەای اعلام کردە است کە: «تاکنون ۶ هزار و ۲۶۸ نام ژینا در کشور به ثبت رسیده است و انتخاب این نام یا تغییر به نام ژینا ممانعتی ندارد.» اخیرا جاوید رحمان، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی یک نشستی خبری در نیویورک، گفتە بود: «ژینا اسم کردی است اما هیچ‌گاه به مهسا امینی اجازه داده نشده که از این اسم استفاده کند.» سازمان ثبت و ا‌حوال در اطلاعیه خود با رد صحبت‌های رحمان گفتە کە تنها در استان کردستان ۲ هزار و ۱۸ و در سقز ۲۹۷ اسم ژینا در سیستم ثبت احوال ایران به ثبت رسیده است.

Radio Eram

FREE
VIEW