تجمع کارکنان شهرداری اروندکنار آبادان و خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق

بیش از ۵۰ نفر از کارکنان شهرداری اروندکنار آبادان روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق خود تجمع کردند. از سویی حمید وشاخی، شهردار اروندکنار، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که شهرداری را در حالی تحویل گرفته که این نهاد دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده است. وی اعلام کرد که بر اساس مقررات باید ۵۴ نفر در شهرداری مشغول به کار باشند اما تعداد کارکنان به ۱۴۰ نفر رسیده است. اروندکنار در ۴۵ کیلومتری جنوب آبادان قرار دارد. کارگران شهرداری خرمشهر نیز هفته گذشته به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه حقوق خود تجمع کرده بودند.

بیش از ۵۰ نفر از کارکنان شهرداری اروندکنار آبادان روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن پنج ماه حقوق خود تجمع کردند. از سویی حمید وشاخی، شهردار اروندکنار، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که شهرداری را در حالی تحویل گرفته که این نهاد دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده است. وی اعلام کرد که بر اساس مقررات باید ۵۴ نفر در شهرداری مشغول به کار باشند اما تعداد کارکنان به ۱۴۰ نفر رسیده است. اروندکنار در ۴۵ کیلومتری جنوب آبادان قرار دارد. کارگران شهرداری خرمشهر نیز هفته گذشته به دلیل پرداخت نشدن چهار ماه حقوق خود تجمع کرده بودند.

Radio Eram

FREE
VIEW