تجلیل ضرغامی از استادکاران مرمت

استادکاران برگزیده مرمت، خادمان میراث‌فرهنگی و حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌ها تجلیل شدند.

استادکاران برگزیده مرمت، خادمان میراث‌فرهنگی و حفظ و احیای بناها، بافت‌ها و محوطه‌ها تجلیل شدند.

Radio Eram

FREE
VIEW