تجربه جراحی متفاوت به کمک یک سیستم هوشمند

شرکت هلندی "Flux Robotics" سیستمی را توسعه داده است که جراحان را قادر می‌سازد تا از آهنرباهای کوچک برای حرکت کاتتر در بدن استفاده کنند.

شرکت هلندی "Flux Robotics" سیستمی را توسعه داده است که جراحان را قادر می‌سازد تا از آهنرباهای کوچک برای حرکت کاتتر در بدن استفاده کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW