تجربه‌ای که هنوز من را می‌ترساند!

مارک تی وانده هی(Mark T. Vande Hei) ۵۵ ساله، فضانورد ناسا است که با گذراندن ۳۵۵ روز در فضا، یک آمریکایی رکورددار به شمار می‌رود که بیشترین روزهای متوالی را در فضا سپری کرده است. در این خبر به معرفی این فضانورد و تجربه وی از ماندن در فضا گفته‌ایم.

مارک تی وانده هی(Mark T. Vande Hei) ۵۵ ساله، فضانورد ناسا است که با گذراندن ۳۵۵ روز در فضا، یک آمریکایی رکورددار به شمار می‌رود که بیشترین روزهای متوالی را در فضا سپری کرده است. در این خبر به معرفی این فضانورد و تجربه وی از ماندن در فضا گفته‌ایم.

Radio Eram

FREE
VIEW