تجدید دیدار وایکینگ‌های خویشاوند پس از هزار سال

تهران- ایرنا- دانشمندان اروپایی به کمک آزمایش‌های دی‌ان‌ای (DNA) رابطه خویشاوندی اسکلت دو وایکینگی کشف‌شده از انگلیس و دانمارک را تشخیص دادند و آنها را از دو سوی دریای شمال به هم رساندند.

تهران- ایرنا- دانشمندان اروپایی به کمک آزمایش‌های دی‌ان‌ای (DNA) رابطه خویشاوندی اسکلت دو وایکینگی کشف‌شده از انگلیس و دانمارک را تشخیص دادند و آنها را از دو سوی دریای شمال به هم رساندند.

Radio Eram

FREE
VIEW