تبریک کاخ سفید به ناسا برای ماموریت”آرتمیس۱”

کاخ سفید از پرتاب موفقیت‌آمیز نخستین ماموریت "آرتمیس" ناسا به مقصد ماه تقدیر کرد.

کاخ سفید از پرتاب موفقیت‌آمیز نخستین ماموریت "آرتمیس" ناسا به مقصد ماه تقدیر کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW