تبریک سال نو چینی از فضا

فضانوردان ماموریت «شنژو ۱۵» چین از ایستگاه فضایی تیانگونگ تبریک جشنواره بهار(سال نو چینی) را از فضا ارسال کردند.

فضانوردان ماموریت «شنژو ۱۵» چین از ایستگاه فضایی تیانگونگ تبریک جشنواره بهار(سال نو چینی) را از فضا ارسال کردند.

Radio Eram

FREE
VIEW