تبدیل گازهای گلخانه‌ای و پلاستیک به سوخت پایدار

برای اولین بار یک راکتور خورشیدی، پلاستیک و گازهای گلخانه‌ای را به سوخت‌های پایدار تبدیل کرد.

برای اولین بار یک راکتور خورشیدی، پلاستیک و گازهای گلخانه‌ای را به سوخت‌های پایدار تبدیل کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW