تبدیل کردن یک گیاه مهندسی‌شده به منبع پایدار سوخت زیستی

دانشمندان آمریکایی با مهندسی ژنتیکی یک گیاه سعی کرده‌اند آن را به یک منبع پایدار برای تامین سوخت زیستی تبدیل کنند.

دانشمندان آمریکایی با مهندسی ژنتیکی یک گیاه سعی کرده‌اند آن را به یک منبع پایدار برای تامین سوخت زیستی تبدیل کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW