تبدیل هر نوع دوچرخه به دوچرخه برقی توسط یک استارتاپ

یک استارتاپ می‌تواند تقریباً هر دوچرخه‌ای را به یک دوچرخه الکتریکی تبدیل کند و در واقع منجر به یک انقلاب در توسعه دوچرخه‌های برقی شود.

یک استارتاپ می‌تواند تقریباً هر دوچرخه‌ای را به یک دوچرخه الکتریکی تبدیل کند و در واقع منجر به یک انقلاب در توسعه دوچرخه‌های برقی شود.

Radio Eram

FREE
VIEW