تبدیل ضایعات غذایی به کود در کمتر از ۲ ساعت با یک دستگاه خانگی

دستگاهی که در نمایشگاه فناوری CES2023 نیز به نمایش درآمد می‌تواند ضایعات غذای خانگی را به کود تبدیل کند.

دستگاهی که در نمایشگاه فناوری CES2023 نیز به نمایش درآمد می‌تواند ضایعات غذای خانگی را به کود تبدیل کند.

Radio Eram

FREE
VIEW