تبدیل توربین‌های بادی مستعمل به بتن!

یک شرکت استارتاپی موفق شده است توربین‌های بادی مستعمل را به بتن مفید تبدیل کند، بدین صورت که پره‌های توربین‌های بادی را به فیبر تقویت کننده بازیافت می‌کند تا استحکام و دوام کلی بتن را افزایش دهد.

یک شرکت استارتاپی موفق شده است توربین‌های بادی مستعمل را به بتن مفید تبدیل کند، بدین صورت که پره‌های توربین‌های بادی را به فیبر تقویت کننده بازیافت می‌کند تا استحکام و دوام کلی بتن را افزایش دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW