تا یک دهه دیگر رویای زندگی و کار روی ماه محقق خواهد شد

ناسا اخیرا اظهار کرده که فضانوردان تا یک دهه آینده روی ماه زندگی و کار خواهند کرد.

ناسا اخیرا اظهار کرده که فضانوردان تا یک دهه آینده روی ماه زندگی و کار خواهند کرد.

Radio Eram

FREE
VIEW