تایم‌لپس باورنکردنی از اوج ۸ ساله لکه‌های خورشید

یک تصویر ترکیبی که در طول دوره اوج ۸ سال فعالیت خورشید از دو نوار از لکه‌های خورشیدی ثبت شده، تصویری خیره کننده را از فعالیت ستاره میزبان ما نشان می‌دهد.

یک تصویر ترکیبی که در طول دوره اوج ۸ سال فعالیت خورشید از دو نوار از لکه‌های خورشیدی ثبت شده، تصویری خیره کننده را از فعالیت ستاره میزبان ما نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW