تاکید یک شرکت بالون‌سازی بر دورسنجی به جای گردشگری فضایی

یک شرکت بالون‌سازی که عقیده دارد بالون‌های آن می‌توانند با ماهواره‌ها و پلتفرم‌های هوایی در ارائه تصاویر واضح رقابت کنند، بر بازار «دورسنجی»(Remote sensing) به جای گردشگری فضایی تاکید دارد.

یک شرکت بالون‌سازی که عقیده دارد بالون‌های آن می‌توانند با ماهواره‌ها و پلتفرم‌های هوایی در ارائه تصاویر واضح رقابت کنند، بر بازار «دورسنجی»(Remote sensing) به جای گردشگری فضایی تاکید دارد.

Radio Eram

FREE
VIEW