تاکید معترض جوانِ محکوم به اعدام بر «شکنجه‌ جسمی و روانی» در بازداشت‌

در ادامه گزارش‌ها از اعمال فشار بر بازداشتی‌های اعتراضات اخیر، محمدمهدی کرمی، معترض جوانِ محکوم به اعدام، از «شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی» خود در زندان خبر داد.

در ادامه گزارش‌ها از اعمال فشار بر بازداشتی‌های اعتراضات اخیر، محمدمهدی کرمی، معترض جوانِ محکوم به اعدام، از «شکنجه‌های جسمی، جنسی و روانی» خود در زندان خبر داد.

Radio Eram

FREE
VIEW