تاکید آکادمی نوبل بر افزایش تنوع جغرافیایی و جنسیتی برندگان این جایزه

در سال جاری(۲۰۲۲/۱۴۰۱) تنها یک زن موفق به دریافت جایزه علمی نوبل شد و تمامی برندگان نوبل امسال از ایالات متحده آمریکا یا اروپا بوده‌اند با این وجود یکی از مقامات این جایزه در روز دوشنبه گفت که تنوع در میان برندگان این جوایز معتبر در حال افزایش است.

در سال جاری(۲۰۲۲/۱۴۰۱) تنها یک زن موفق به دریافت جایزه علمی نوبل شد و تمامی برندگان نوبل امسال از ایالات متحده آمریکا یا اروپا بوده‌اند با این وجود یکی از مقامات این جایزه در روز دوشنبه گفت که تنوع در میان برندگان این جوایز معتبر در حال افزایش است.

Radio Eram

FREE
VIEW