تاکسی‌های پرنده تا ۳ سال دیگر در آسمان دوبی

بنابر گزارش‌ها تاکسی‌های پرنده ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۶ در دوبی راه اندازی شوند.

بنابر گزارش‌ها تاکسی‌های پرنده ممکن است در اوایل سال ۲۰۲۶ در دوبی راه اندازی شوند.

Radio Eram

FREE
VIEW